Прирачници

Прирачник за поддршка на лицата со попреченост за вклучување во изборниот и политичкиот процес во Македонија

Прирачник за еднакво вклучување на лицата со попреченост во изборниот и политичкиот процес во Македонија

Водич за адаптација на веб страни за зголемена пристапност на лицата со попреченост