Тековни проекти

Инклузија преку медиуми


Граѓаните во собранието


Учество на лицата со попреченост во изборниот и политичкиот процес во Македонија