Подобри услови за гласање за лицата со попреченост

Темата-Подобри услови за гласање за лицата со попреченост,иницираше учесниците да дискутираат и да дадат предлози за подобрување на досегашната практика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *