Проект: Инклузија преку медиуми

Како медиумите да го промовираат инклузивното новинарство со известувања за различности со фокус на теми за права и интереси на лицата со попреченост – беше темата на обуката која се …

Read More