Првата емисија од серијалот Инклузија-социјална заштита за лицата со попреченост и нивните семејства.

Погледајте ја првата емисија од серијалот Инклузија-социјална заштита за лицата со попреченост и нивните семејства. Eмисиjата е снимена со помош на грант доделен преку проектот „Медиумска писменост во ера на …

Read More