Tрета документарна емисија од серијалот ,,Инклузија“ – тема: ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Tрета документарна емисија од серијалот ,,Инклузија“, на тема ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ.