Прирачник за унапредување на вештините на изборните органи

Инклузива го објави Прирачникот за унапредување на вештини на институциите одговорни за организирање на избори со цел да ги поддржи општинските изборни комисии и избирачките одбори во организирање на инклузивни избори и поддршка за да се воспостави средина во која лицата со попреченост ќе можат да учествуваат во изборниот процес.

Прирачникот е достапен на македонски, албански и англиски јазик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.