Твојот глас одлучува со АЛБ превод

Здружението Инклузива подготви Видео на македонски и албански јазик, според стандардите за пристапност;

Видеото можете да го погледнете на следниов линк:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.