Твојот глас одлучува со АЛБ превод

Здружението Инклузива подготви Видео на македонски и албански јазик, според стандардите за пристапност;

Видеото можете да го погледнете на следниов линк: