Прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик

Инклузива објави прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик. Прирачникот е подготвен на македонски, албански и англиски јазик со цел лицата со попреченост да добијат корисни информации, за Етика и Интегритет на изборниот процес. Се надеваме дека прирачникот ќе Ви користи при остварување на правото на учество во политичкиот и јавниот живот.

Прирачник-Етика-и-Интегритет-МКД-верзија

ПРИРАЧНИК-ЕТИКА-И-ИНТЕГРИТЕТ-ФИНАЛЕН-ALBf-1

ПРИРАЧНИК-ЕТИКА-И-ИНТЕГРИТЕТ-ФИНАЛЕН.eng2_