Прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик

Инклузива објави прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик. Прирачникот е подготвен на македонски, албански и англиски јазик со цел лицата со попреченост да добијат корисни информации, за Етика и Интегритет на изборниот процес. Се надеваме дека прирачникот ќе Ви користи при остварување на правото на учество во политичкиот и јавниот живот.

Прирачник-Етика-и-Интегритет-МКД-верзија

ПРИРАЧНИК-ЕТИКА-И-ИНТЕГРИТЕТ-ФИНАЛЕН-ALBf-1

ПРИРАЧНИК-ЕТИКА-И-ИНТЕГРИТЕТ-ФИНАЛЕН.eng2_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.