Работилници за лица со попреченост за Етика, интегритет и човекови права

Во март и април 2022 година здружението Инклузива реализираше две дводневни работилници и две еднодневни обуки за лицата со попреченост, од повеќе градови во државата. На овие настани присуствуваа и ги зајакнаа сопствените знаења и вештини за интегритетот на изборниот процес и да ја споделат идејата за подемократски изборен процес, 48 лица со различна попреченост.

Учесниците работат на политички и граѓански активизам, демократски процеси и недискриминација.

                                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.