Aнализа на пристапноста на веб страните наопштините Прилеп, Дојран и Гостивар

Еднакво учество на сите граѓани во општеството е предуслов за демократијата. Сепакна околу 15% од граѓаните кои се лица со попреченост општеството им создава препрекиеднакво да учествуваат. За да придонесеме …

Read More

Аудио прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес

Инклузива исто така објави и аудио верзија од прирачникот за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик. Аудио прирачникот е подготвен на македонски и албански јазик со цел лицата …

Read More

Прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик

Инклузива објави прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик. Прирачникот е подготвен на македонски, албански и англиски јазик со цел лицата со попреченост да добијат корисни информации, …

Read More

Здружение Инклузива потпиша меморандум за соработка со општина Гостивар

На 04 април 2022 година, во општина Гостивар, здружението Инклузива потпиша Меморандум за соработка со Градоначалникот Арбен Таравари. По завршување на официјалниот состанок, за работата на нашето здружение и целта …

Read More

Работилници за лица со попреченост за Етика, интегритет и човекови права

Во март и април 2022 година здружението Инклузива реализираше две дводневни работилници и две еднодневни обуки за лицата со попреченост, од повеќе градови во државата. На овие настани присуствуваа и …

Read More

Јавна дебата за Етика и Интегритет на изборен процес за лицата со попреченост

На 24 февруари 2022 година, со почеток од 12:00 часот во Хотел Бест Вестерн- Турист, Скопје, Здружението за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВA, реализираше јавна дебата, на која беа презентирани наоди од анализата на тема: Етика …

Read More

Етика и интегритет на изборниот процес за лицата со попреченост

Со цел да се подигне јавната свест за Етика и интегритет на изборниот процес, преку еднакво вклучување на лицата со попреченост, здружението за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА, …

Read More

О.О.У. Браќа Миладиновци во Куманово денес доби ново пристапно инклузивно игралиште во рамки на Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

Денеска дадовме пример како можат НВО заеднички со општините, компаниите, институциите и установите да придонесат за инклузија на децата/ лицата со попреченост. Денес е 3-ти Декември, Mеѓународен ден на лицата …

Read More